Hambaproteeside hüvitis


 

2018. aastast muutub proteesihüvitiste süsteem - proteesihüvitis summas kuni 260.- eurot arvestatakse maha proteeside maksumusest hambaarsti juures. Hambaarst arveldab Haigekassaga hüvitise osas otse.

Pane tähele!

Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel haigekassale esitada kuni 31.01.2018.

Hüvitise taotlemiseks esitage haigekassale:

  • Avaldus
  • Proteesimistööde eest tasumist tõendav dokument*

Pange tähele!

Hüvitis makstakse välja sõltumata kohast, kus Eestimaal või välisriigis on teenus osutatud. Kulutust peab aga kindlasti tõendama korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

● Hüvitise saamise õigus aegub kolme aasta jooksul alates teenuse osutamisest.

● Hüvitise taotlemise avalduse blankett on saadaval haigekassa klienditeenindusbüroodes, Eesti Posti postkontorites ja

haigekassa kodulehel.

Haigekassa blankette väljastavad, edastavad ja abistavad nende täitmisel ka mõned maavalitsused.

● Avalduse ja ravikviitungi saab haigekassale edastada järgnevalt:
- tuues dokumendid klienditeenindusbüroosse;
- posti teel Lastekodu 48, Tallinn 10144;
- e-posti teel, saates allkirjastatud avaldus koos skaneeritud lisadokumentidega aadressil info@haigekassa.ee.
NB! Skaneeritud dokumentide edastamisel juhime tähelepanu, et haigekassal on õigus andmete kontrollimise vajaduse korral nõuda Teilt makset tõendava originaaldokumendi esitamist.

Lisainfo haigekassa klienditelefonilt 669 6630  või riigiportaali www.eesti.ee kaudu.

Vaata ka Haigekassa kodulehte: https://www.haigekassa.ee/et/inimesele/rahalised-huvitised/hambaproteeside-huvitis